Resum || El present article proposa una relectura del paisatge de la Muntanya de Montserrat com al·legoria crítica en Goethe, C.-A. Sainte-Beuve i Ernst Robert Curtius. Es tracta d’una revisió de com aquesta geografia incideix en propostes crítiques com aquestes, clau en la història de la crítica literària i de literatura comparada.

Paraules clau || Goethe | Sainte-Beuve | Curtius | Literatura Comparada | Montserrat

Abstract || The aim of this article is to offer a re-reading of the landscape of the Montserrat mountain range as a critical allegory in the writings by Goethe, C.-A. Sainte-Beuve and Ernst Robert Curtius. It focuses on how Catalan geography affects critical proposals such as these, which have become crucial in the history of literary criticism and comparative literature.

Keywords || Goethe | Sainte-Beuve | Curtius | Comparative Literature | Montserrat

Resumen || El presente artículo propone una relectura del paisaje de la Montaña de Montserrat como alegoría crítica en Goethe, C.-A. Sainte-Beuve y Ernst Robert Curtius. Se trata de una revisión de cómo esta geografía incide en propuestas críticas como éstas, clave en la historia de la crítica literaria y de literatura comparada.

Palabras clave || Goethe | Sainte-Beuve | Curtius | Literatura Comparada | Montserrat