452ºF

Editorial

2013

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452f amb el monogràfic Subjectes poètics contemporanis, ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre el vers en teoria literària i literatura comparada. [+]

Entitat editora

Entitat editora


L’Associació Cultural 452°F és l’entitat responsable de l’edició d’aquesta revista. Els seus esforços s’han concentrat en la necessitat de treure a la llum una publicació que permeti transferir coneixements literaris i artístics al major nombre de persones possible i amb la garantia que suposa un aval acadèmic. Amb aquest objectiu s’ha elegit el suport digital per a la seva difusió, el compromís adquirit amb la pluralitat lingüística i la formació d’un Comitè científic aval·lat pel currículum de cada un d’els seus membres. [+]

Consell redacció

Consell de redacció


El Consell de redacció de la revista està format per dotze persones que, com a mínim, es troben cursant estudis de postgrau relatius a l’estudi de la literatura. [+]

Comitè científic

Comitè científic


El Consell de redacció necessita l’assessorament de certes persones que, valorades a partir del coneixement del seu treball, conformin el Comitè científic de la revista. En la seva conformació s’ha pretengut comptar amb el suport d’alguns dels principals investigadors de l’àmbit acadèmic. [+]

Equip TC

Equip de Traductors i Correctors


La revista 452°F compta amb els seus propis equips de traductors i de correctors. Amb la seva conformació i treball pretén complir amb el seu compromís de ser un servei amb la major utilitat social possible. [+]

Equip IM


Equip d'Il·lustradors i Maquetadors


La revista 452ºF, amb el propòsit de fer extensible la qualitat dels seus continguts a la forma de la seva presentació, compta amb un equip propi d’il·lustradors i de maquetadors. La feina dels seus membres s’utilitzarà a fons perquè la lectura de la revista sigui agradable tant intel·lectualment com visualment. [+]


L'ESPAGNE SOUS LE REGARD D'UNE FRANÇAISE: 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Résumé  || La Relation du voyage d’Espagne de Madame d’Aulnoy a eu une grande importance littéraire et peut être considérée comme le miroir du monde espagnol à l’époque classique. En observant la culture des Espagnoles, elle lui attribue de la valeur et ne se contente donc pas de valoriser la sienne. Par ailleurs, elle définit sa propre identité en tant que femme et en tant que citoyenne française. L’objectif de cet article consistera à présenter la femme espagnole sous le regard d’une voyageuse-narratrice, en proposant une analyse culturelle et sociologique des descriptions faites par Madame d’Aulnoy, plus spécifiquement celles du caractère et des coutumes des femmes espagnoles.

Mots-clé  || Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espage (1691) | Littérature française | Récit de voyage | Écriture par des femmes | 1600-1699 | Espagne.ESPAÑA BAJO LA MIRADA DE UNA FRANCESA: 'LA RELACIÓN DEL VIAJE DE ESPAÑA' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Resumen || La Relation du voyage d’Espagne de Madame d’Aulnoy’s (1691) ha tenido una inmensa importancia literaria y puede considerarse como un espejo de la cultura de España y sus costumbres de finales del siglo XVII. Las descripciones de Madame d’Aulnoy no tienen como objetivo juzgar la cultura española ni son un intento de favorecer la cultura francesa en relación con la española. No obstante, la observación de la Otra cultura y costumbres le permiten definir su propia identidad como mujer francesa.  Este artículo analiza la forma en que la escritora francesa, Madame d’Aulnoy, retrata a las mujeres españolas y hasta qué punto los prejuicios y prácticas de la literatura de viajes clásica están presentes en sus descripciones. 

Palabras Clave||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura francesa | Literatura de viajes | Mujeres escritoras |1600-1699 | España.ESPANYA VISTA PER UNA FRANCESA: 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Resum || La Relation du voyage d’Espagne (1691) de Madame d’Aulnoy tingué una importància literària enorme i es pot considerar un mirall de la cultura espanyola i els seus costums a la fi del segle XVII. Les observacions de Madame d'Aulnoy no volen jutjar la cultura d’Espanya ni tampoc pretenen proclamar la superioritat de la cultura francesa per sobre de l'espanyola. Malgrat tot, l'observació de la cultura i els costums de l'Altre espanyol li permeten definir la seva pròpia identitat en tant que dona francesa. Aquest article estudia com Madame d'Aulnoy –dona, escriptora i francesa– retrata les dones espanyoles, i fins a quin punt els prejudicis i els procediments de la literatura de viatges clàssica són presents en les seves descripcions.

Paraules clau ||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura francesa | Literatura de viatges | Dones escriptores |1600-1699 | Espanya.ESPAINIA EMAKUME FRANTSES BATEN IKUSPEGITIK: MADAME D'AULNOY-REN 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) - MELISSA GUENTHER


Labuperna || Madame d’Aulnoy-ren Relation du voyage d’Espagne-k (1691) garrantzia literario handia izan zuen eta XVII. mende bukaerako espainiar kulturaren eta ohituren isla omen da. Madame d’Aulnoyren xedea ez da espainiar kultura kritikatzea ezta frantziar kulturari espainiarrari baino garrantzia handiagoa ematea ere. Aitzitik, Beste Espainiaren kultura eta ohiturak zeintzuk diren ikusita, bere burua emakume frantses bezala deskribatzen du. Artikulu honetan aztertuko da Madame d’Aulnoy idazle frantsesak emakume espainiarrak deskribatzeko modua, baita bidaien literatura klasikoan ohikoak diren aurreiritziek eta ezaugarriek bere deskribapenetan duten eragina ere.

Gako-hitzak || Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura frantsesa | Bidai literatura | Emakume idazleak | 1600-1699 | EspainiaSPAIN UNDER THE GAZE OF A FRENCH WOMAN: 'THE RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) BY MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Abstract || Madame d’Aulnoy’s Relation du voyage d’Espagne (1691) had an immense literary importance and can be considered a mirror to the culture of Spain and its customs in the late Seventeenth-Century. Madame d’Aulnoy’s observations do not aim to pass judgment on Spanish culture nor are they an attempt to promote to French culture over that of Spain. However, by observing the culture and customs of the Spanish Other her observations allow her to define her own identity as a French women. This article will examine how this French female writer, Madame d’Aulnoy, portrays Spanish women and to what extent the prejudices and practices of classical travel literature are present in her descriptions.

Key-words ||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | French literature | Travel literature | Women writers |1600-1699 | Spain.FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3