Abstract || This article examines a number of practices of observation as represented in contemporary Canadian dystopias in light of technological developments as seen by transhumanist thought. It argues that the transhumanist scopic practices that underlie their science-fictional imaginaries are in fact dystopian, and, as such, it takes examples from dystopian literature to illustrate how the nature of sight and seeing in the techno- and image-mediated context presents dangerous pitfalls for subject formation, identity politics, and agency. The article distinguishes between “vision” as a body of ideas and “sight” as the actual ways of seeing that may be reciprocal and create bonds of affectivity or, in the case of the transhumanist predicament, be instead founded on watching as the one-sided commodifying alternative.

Keywords || Transhumanism | Dystopian Fiction | Canadian Literature | Vision | Sight | Human enhancement

Sobre la vista, la tecnologia i la ciència ficció: visions transhumanistes a la distòpia canadenca contemporània

Resum || L’article explora una sèrie de pràctiques d’observació tal com estan representades en les distopies canadenques contemporànies interrogant els avanços tecnològics des d’una òptica transhumanista. S’argumenta que les maneres de veure d’aquests imaginaris ciència-ficticis són, de fet, distòpiques. L’article pren exemples de la literatura distòpica per a il·lustrar com la naturalesa de la visió i l’acte de veure, en un context de sobresaturació de la imatge i la tecnologia, presenta derives perilloses per a la formació del subjecte, la política d’identitat i l’agència. L’article distingeix entre «visió» com a cos d’idees i «vista» com les formes concretes de veure, que poden ser recíproques i crear llaços afectius o, en el cas transhumanista, basar-se en canvi en la mirada com un instrument d’ objectificació.

Paraules clau || Transhumanisme | Ficció distòpica | Literatura canadiense | Visió | Visions | Millora humana

Sobre la vista, la tecnología y la ciencia ficción: visiones transhumanistas en la distopía canadiense contemporánea

Resumen || El artículo explora una serie de prácticas de observación tal y como están representadas en las distopías canadienses contemporáneas, interrogando los avances tecnológicos que allí se muestran desde una óptica transhumanista. Se argumenta que las formas de ver de estos imaginarios de ciencia ficción son, de hecho, distópicas. El artículo toma ejemplos de esta misma literatura para ilustrar cómo la naturaleza de la visión y del acto de ver, en un contexto de sobresaturación de la imagen y ubicuidad de las nuevas tecnologías, presenta derivas peligrosas para la formación del sujeto, la política de identidad y la agencia. El artículo distingue entre «visión» como conjunto de ideas y «vista» como formas concretas de ver, que pueden ser recíprocas y crear lazos afectivos o, en el caso transhumanista, basarse en cambio en la mirada como un instrumento de la objetificación.

Palabras clave || Transhumanismo | Ficción distópica | Literatura canadiense | Visión | Visiones | Mejoramiento humano