Resumo || Este artigo pretende analisar a hipótese de manipulação da realidade narrada no filme Cidade de Deus (2002), uma favela localizada na região oeste do Rio de Janeiro. A partir desta proposta discursiva, o ensaio pretende contextualizar a maneira pela qual a trama foi enfocada, questionando a suposta aproximação e adaptação ao gênero gangsteriano, despertando a sensação de uma “história fabricada” dentro de um contexto real: o universo favela, exótico à bilheteria internacional.  

Palavras chave || Cidade de Deus | Cinema | Gangster | Manipulação | Realidade | Ficção | Gênero | Estereótipo.


GÉNERO COMERCIAL EN EVIDENCIA: ¿LA PELÍCULA ‘CIUDAD DE DIOS’ MANIPULA LA REALIDAD? – RAQUEL DE MEDEIROS MARCATO

Resumen || Este artículo pretende analizar la hipótesis de manipulación de la realidad narrada en el film Ciudad de Dios (2002), una favela localizada en la región oeste do Río de Janeiro. A partir de esta propuesta discursiva, se pretende contextualizar la manera en la cual la trama ha sido enfocada, cuestionando la supuesta aproximación y adaptación del género gangster, despertando la sensación de una «historia fabricada» dentro de un supuesto contexto real: el universo favela, exótico escenario para captar la atención de la taquilla internacional.

Palabras clave
|| Ciudad de Dios | Cine | Gangster | Manipulación | Realidad | Ficción | Género | Estereotipo | Imaginario.


GÈNERE COMERCIAL EN EVIDÈNCIA: LA PEL·LÍCULA ‘CIUTAT DE DÉU’ MANIPULA LA REALITAT? – RAQUEL DE MEDEIROS MARCATO

Resum || Aquest article preten compartir amb els seus lectors una aproximació a partir de l’estudi d’una película basada en la realitat de les faveles d’un barri a l’oest d’en Río de Janeiro, que serveix de pretext per a que realitzador i guionistes de “Ciutat de Déu” (2002) ens plantejin una trama central a través d’aquesta suposada aproximació i adaptació al gènere gàngsters, des d’un format de caricatura, creant un cliché discursiu. Aquest enfocament de la pel•lícula posa de relleu una “història fabricada” donant-se suport en un suposat context real, localitzada en l’univers de les faveles, exòtic escenari per a captar l’atenció de la taquilla internacional a través d’una extremada violència i d’unes vides que transcorren en la marginalitat i la delincuència, potser sense pretendre-ho s’està construïnt un estereotip esbiaixat?

Paraules clau || Ciutat de Déu | Cinema | Gangster | Maneig | Realitat | Ficció | Gènere | Estereotip | Imaginari.

GENERO KOMERTZIALA AGERIAN: ‘CIUDAD DE DIOS’ FILMAK ERREALITATEA MANIPULATZEN AL DU? – RAQUEL DE MEDEIROS MARCATO

Laburpena || Artikulu honetan Ciudad de Dios (2002) filmean, Rio de Janeiroko mendebaldean kokatzen den favela batean, narratzen den errealitatearen manipulazioaren hipotesia aztertzen da. Proposamen honetan, saiakerak trama nola fokatu zen atera nahi du azalera , gangsterren generoan moldatu eta hurbiltzeko keinua zalantzan jartzen du, testuinguru erreal batean “Istorio fabrikatua” delako sentimena sortzen du: favelako unibertsoa, nazioarteko salmentarako exotikoa.

Hitz gakoak || Ciudad de Dios | Gangsterra | Manipulazioa | Errealitatea | Fikzioa | Generoa | Estereotipoa | Hibridazioa

COMMERCIAL GENRE IN EVIDENCE: DOES THE FILM, ‘CITY OF GOD’, MANIPULATE REALITY? – RAQUEL DE MEDEIROS MARCATO

Abstract || This article seeks to discuss whether or not the reality of life in a West Rio the Janeiro favela, as depicted in the 2002 film City of God, has been manipulated. With this discursive proposition as starting point, the essay will attempt to contextualise the way the plot was rendered, and to question the degree to which it resembles reality, as well as its adaptation to the gangster genre which gives rise to the feeling that, within a real context, this is a ‘fabricated story’: what international audiences would see as the exotic world of the favela.  

Key-words || City of God | Gangster | Manipulation | Reality | Fiction | Genre | Stereotype | Hybridization | Hybridisation