Abstract || Looking at susan pui san lok’s projects News (2005) and RoCH (2013), this paper contemplates the notions put forward by Michel-Rolph Trouillot and Jacques Derrida on the power of archivists, not solely as guardians of documents but also as their interpreters. Taking into consideration that photographic and moving image archives present unique difficulties in their cataloguing processes, I examine silences that might be generated by a thematic classification that is not impervious to archivists’ biases. Moreover, I consider if the silences created by manual processes of classification and retrieval might be surpassed through digital technologies, or if it is possible that new technologies simply create different types of silencing.

Keywords || Archivist | Digital Archive | susan pui san lok | Google Image | Bias.

(re)Llegint fitxes: l’arxivista com a intèrpret a News de susan pui san lok – Sandra Camacho

Resum || En aquest article ens apropem als projectes News (2005) i RoCH (2013), de susan pui san lok, tot contemplant les nocions proposades per Michel-Rolph Trouillot i Jacques Derrida sobre el poder dels arxivistes, no només com a guardians de documents sinó també com a intèrprets seus. Si tenim en compte que els arxius d’imatges fotogràfiques i en moviment presenten dificultats úniques en els seus processos de catalogació, examino aquí els silencis que podrien ser generats per una classificació temàtica que no és impermeable al biaix dels arxivistes. A més, analitzo si els silencis creats per processos manuals de classificació i recuperació poden ser superats a través de tecnologies digitals o si més aviat aquestes creen diferents maneres de silenciar.

Paraules clau || Arxivista | Arxiu digital | susan pui san lok | Google Image | Biaix.