452ºF

Editoriala

2013

452ºF aldizkaria dagoeneko 8. zenbakira iritsi da eta Subjektu poetiko garaikideak monografikoarekin ospatzen du bere bosgarren urteurrena. Hura osatzen duten artikuluek egungo poesiaren sorkuntzan sakontzen dute, ni lirikoaren irudikapen berrien analisiaren bidez zein ikuspegi teoriko ezberdinetatik, literaturaren teorian eta literatura konparatuan gaiari buruzko ikasketak berrikusteko eta eguneratzeko beharra agerian jarriz. [+]

Argitaratzailea

Erakunde argitaratzailea


452ºF Elkarte Kulturala aldizkari honen edizioaren erakunde arduraduna da. Ezagutza artistiko eta literarioak ahalik eta jende gehienarengana zabaltzeko argitalpena sortzeko beharrizana asetzeko egiten du lan, nolabaiteko babes akademikoak dakarren bermea ahaztu gabe. Hedapenerako euskarri digitala aukeratzeak, hizkuntza aniztasunarekiko konpromisoak eta batzorde zientifikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculumak aipatutako ideiak berresten ditu. [+]

Erredakzio K.

Erredakzio kontseilua


Aldizkariko Erredakzio kontseilua, gutxienez, literaturen inguruko gradu-ondoko ikasketak burutzen dabiltzan hamabi pertsonak osatzen dute. [+]

B. zientifikoa

Batzorde zientifikoa


Erredakzio kontseiluak Batzorde zientifiko baten aholkularitza behar du. Egindako lanagatik, mundu akademikoko ikerle nagusienetakoak direnengana jo du aldizkariak batzordea osatzeko. [+]

IZ Taldea

Itzultzaile eta zuzentzaile taldea


452ºF aldizkariak Itzultzaile taldea du. Bere lanaren helburua zerbitzu erabilgarri bat izatea da, herri global honetako eleaniztasunari begira. [+]

IM Taldea


Ilustratzaile eta maketatzaile taldea


452ºF Aldizkariak ilustratzaile taldea du bere baitan, edukien kalitatea, baita aurkezteko moduan ere, agerian gera dadin. Talde honetako bederatzi kideen lan gogorraz baliatuko da aldizkaria irakurketak atseginak izan daitezen, hala maila intelektualean nola bisualean. [+]

'MY NAME IS LEGION' LITERATURE AND GENEALOGY IN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Abstract || The present contribution seeks to examine the topic of “national identity and literature” by focusing on how a collective – family or nation – is constituted by a number of “power relations.” These “power relations”, in turn, are produced, or created by the collective as a whole and could be said to represent the frontiers of the group at any given time. When these considerations are brought into a work of fiction, it becomes clearer that the relations in question are of a discursive nature. Discourse is power and, as such, disciplinary of both of the collective as well as of each individual within the group. As an example of this kind of discourse, the analysis focuses on the novel, O meu nome é Legião, by Portuguese author, António Lobo Antunes.Key-words ||  António Lobo Antunes | O meu nome é Legião | National identity | Family theory | Power relations | Discourse | Autopoiesis | Genealogy.'MI NOMBRE ES LEGIÓN' LITERATURA Y GENEALOGÍA EN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Resumen || El presente trabajo pretende estudiar el tema de «identidad nacional y literatura» a partir del modo en que un colectivo – familia o nación– se constituye por un número de «relaciones de poder». Estas «relaciones de poder» a su vez, son producidas o creadas por el propio colectivo de forma que se puede considerar que representan los límites del grupo en un momento dado. Cuando estas consideraciones se trasladan a una obra de ficción, queda claro que tales relaciones son de naturaleza discursiva. El discurso es poder y, como tal, disciplina tanto para el grupo como para los indivíduos que lo componen. El análisis se concentra en la novela O meu nome é Legião, del autor portugués António Lobo Antunes, como un ejemplo de discurso de este género.

Palabras clave:
António Lobo Antunes | Identidad nacional | Teoría de la familia | Relaciones de poder | Discurso | Autopoiesis | Genealogía.'EL MEU NOM ÉS LEGIÓ' LITERATURA I GENEALOGIA EN ANTÓNIO LOBO ANTUNES - AINO RINHAUG


Resum || Aquest treball vol examinar el tema “identitat nacional i literatura” a partir de la manera com un col•lectiu –família o nació– es constitueix per un nombre de “relacions de poder”. Al seu torn, aquestes “relacions de poder” són produïdes, o creades, pel propi col•lectiu i es podria considerar que representen les fronteres del grup en un moment determinat. Quan aquestes consideracions es traslladen a una obra de ficció, es veu clarament que les relacions en qüestió són de naturalesa discursiva. El discurs és poder i, com a tal, disciplina tant pel col•lectiu com per cada individu del grup. Com a exemple d’aquesta mena de discurs, l’anàlisi se centra en la novel•la O meu nome é Legião, de l’autor portuguès António Lobo Antunes.

Paraules clau || António Lobo Antunes | Identitat Nacional | Teoria de la família | Relacions de poder | Discurs | Autopoiesi | Genealogia'NIRE IZENA LEGIO DA' LITERATURA ETA GENEALOGIA ANTÓNIO LOBO ANTUNESEN - AINO RINHAUG


Laburpena || Artikulu honen helburua “identitate nazionala eta literatura” gaia aztertzea da, kolektiboa (familia edo nazioa) “botere erlazio” batzuen arabera osatuta dagoela abiapuntutzat hartuz.  “Botere erlazio” hauek, ondoz ondo, kolektiboak berak eragin edo sortu egiten ditu eta taldearen mugak adierazten dituela esan dezakegu, unea edozein izanda ere.  Azterketa hauek fikziozko lan batera eramaten direnean, argiago ikus dezakegu erlazio hauek izaera diskurtsiboa dutela.  Diskurtsoa boterea da eta, horrela izanik, diziplinazkoa da kolektiborako zein taldeko gizabanako bakoitzarentzat.  Azterketa António Lobo Antunes  idazle portugaldarraren O meu nome é Legião eleberrian oinarritzen da, liburua diskurtso-mota honen eredutzat hartuz.  

Gako-hitzak || António Lobo Antunes | Identitate nazionala | Familiaren teoria | Botere erlazioak | Diskurtsoa | Autopoiesisa | Genealogia. FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3