452ºF

Editoriala

2013

452ºF aldizkaria dagoeneko 8. zenbakira iritsi da eta Subjektu poetiko garaikideak monografikoarekin ospatzen du bere bosgarren urteurrena. Hura osatzen duten artikuluek egungo poesiaren sorkuntzan sakontzen dute, ni lirikoaren irudikapen berrien analisiaren bidez zein ikuspegi teoriko ezberdinetatik, literaturaren teorian eta literatura konparatuan gaiari buruzko ikasketak berrikusteko eta eguneratzeko beharra agerian jarriz. [+]

Argitaratzailea

Erakunde argitaratzailea


452ºF Elkarte Kulturala aldizkari honen edizioaren erakunde arduraduna da. Ezagutza artistiko eta literarioak ahalik eta jende gehienarengana zabaltzeko argitalpena sortzeko beharrizana asetzeko egiten du lan, nolabaiteko babes akademikoak dakarren bermea ahaztu gabe. Hedapenerako euskarri digitala aukeratzeak, hizkuntza aniztasunarekiko konpromisoak eta batzorde zientifikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculumak aipatutako ideiak berresten ditu. [+]

Erredakzio K.

Erredakzio kontseilua


Aldizkariko Erredakzio kontseilua, gutxienez, literaturen inguruko gradu-ondoko ikasketak burutzen dabiltzan hamabi pertsonak osatzen dute. [+]

B. zientifikoa

Batzorde zientifikoa


Erredakzio kontseiluak Batzorde zientifiko baten aholkularitza behar du. Egindako lanagatik, mundu akademikoko ikerle nagusienetakoak direnengana jo du aldizkariak batzordea osatzeko. [+]

IZ Taldea

Itzultzaile eta zuzentzaile taldea


452ºF aldizkariak Itzultzaile taldea du. Bere lanaren helburua zerbitzu erabilgarri bat izatea da, herri global honetako eleaniztasunari begira. [+]

IM Taldea


Ilustratzaile eta maketatzaile taldea


452ºF Aldizkariak ilustratzaile taldea du bere baitan, edukien kalitatea, baita aurkezteko moduan ere, agerian gera dadin. Talde honetako bederatzi kideen lan gogorraz baliatuko da aldizkaria irakurketak atseginak izan daitezen, hala maila intelektualean nola bisualean. [+]

alt

INTERROGATING NOTIONS OF NATIONHOOD, NATION AND GLOBALISATION IN POSTCOLONIAL AFRICA: A TEXTUAL ANALYSIS OF FOUR AFRICAN NOVELS - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Abstract || Through the analysis of Pepetela’s Mayombe, Ngugi’s Petals of Blood, Achebe’s Anthills of the Savannah and A Man of the People, this article interrogates concepts of nationhood and nation in postcolonial Africa within the framework of the postcolonial theory. Postcolonial theory defies grand narratives such as the nation and nationhood, hence deconstructs such narratives as they are problematic. This study shows problems associated with definitions of a nation in which some members are sidelined. Also explored is the idea of nationalism and its importance in forming the nation. It is revealed that nationhood is problematic in post independent Africa even though nationalism served a critical role during decolonisation because variations are noted as differences in gender and ethnicity disturb nation building. Globalisation is also threatening, challenging and undermining the existence of nations.  

Key-words || Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Ethnicity | Gender | Globalisation | Nationhood | Nationalism | Postcoloniality.EXAMINANDO LAS NOCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, NACIÓN Y GLOBALIZACIÓN EN EL ÁFRICA POSCOLONIAL: UN ANÁLISIS TEXTUAL DE CUATRO NOVELAS AFRICANAS - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Resumen ||Mediante el análisis de Mayombe, de Pepetela; de Petals of Blood, de Ngugi Wa Thiong’o; de Anthills of the Savannah y de A Man of the People, de Chinua Achebe, este artículo examina los conceptos de carácter nacional y de nación en el África poscolonial dentro del marco de la teoría poscolonial. La teoría poscolonial escapa de las narraciones suntuosas, como las de nación y carácter nacional, y por ello las deconstruye en tanto que resultan problemáticas. Este estudio muestra los problemas ligados a las definiciones de nación en las que se margina a algunos miembros. También se explora la idea de nacionalismo y su importancia en la configuración de una nación. Se expone que el carácter nacional resulta problemático en el África post independiente, a pesar de que el nacionalismo desempeñó un papel esencial durante la descolonización, puesto que las variaciones que se perciben, como diferencias en cuanto a  género y etnicidad, traban la construcción de una nación. La globalización también amenaza, desafía y mina la existencia de las naciones.

Palabras clave || Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Etnicidad | Género | Globalización | Carácter nacional | Nacionalismo | PoscolonialidadQÜESTIONANT LES NOCIONS DE FET NACIONAL, NACIÓ I GLOBALITZACIÓ A L'ÀFRICA POSTCOLONIAL: UNA ANÀLISI TEXTUAL DE QUATRE NOVEL·LES AFRICANES - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Resum || A través de l'anàlisi de Mayombe de Pepetela, Petals of Blood de Ngugi i d'Anthills of the Savannah i A Man of the People d'Achebe, aquest article qüestiona els conceptes de fet nacional i nació a l'Àfrica postcolonial dins del marc dels estudis postcolonials. Els estudis postcolonials contravenen a les grans narratives, com a la nació i el fet nacional, per aquest motiu deconstrueix aquestes narratives ja que són problemàtiques. Aquest estudi mostra problemes associats amb definicions d'una nació en la qual alguns membres són marginats. També és investigada la idea de nacionalisme i la seva importància en la formació de la nació. Es posa de manifest que el sentiment nacional és problemàtic a l'Àfrica posterior als processos d'independència, malgrat que el nacionalisme durant la descolonització va jugar un paper fonamental, perquè s'ha observat que diferències, com les de gènere i identitat, destorben la construcció d'una nació. La globalització està també amenaçant, posant a prova i soscavant l'existència de les nacions.


Paraules clau: Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Identitat | Gènere | Globalització | Fet nacional | Nacionalisme | PostcolonialismeNAZIOTASUN, NAZIO ETA GLOBALIZAZIO KONTZEPTUEZ GALDEZKA KOLONIALISMO OSTEKO AFRIKAN: AFRIKAKO LAU ELEBERRIREN TESTU AZTERKETA - ELDA HUNGWE & CHIPO HUNGWE


Laburpena || Pepetela-ren Mayombe, Ngugi-ren Petals of Blood, Achebe-ren Anthills of the Savannah eta A Man of the People liburuen azterketa bitartez, artikulu honek kolonialismo osteko Afrikan naziotasun eta nazio kontzeptuez egiten du galde, kolonialismo osteko teoriaren barruan. Izan ere, kolonialismo osteko teoriak nazioa eta naziotasuna moduko narratiba bikainei aurre egiten die eta hori dela eta deseraikitzen ditu era horretako narrazioak, arazo sorburu izan ohi direlako. Azterlan honek nazio hitzaren definizioari lotutako arazoak mahairatzen ditu, zeinetan hainbat kidek jarrera hartua duten. Berebat, nazionalismoaren kontzeptua aztertu da eta nazio bat osatzeko horrek duen garrantzia. Naziotasuna problematiko gertatu zela independentzi osteko Afrikan esaten da, nahiz nazionalismoak eginkizun zaila bete zuen dekolonizazioan zehar, izan ere, aldaketak genero-ezberdintasun modura hartzen baitira eta etnizitateak nazio eraikuntza eragozten baitu. Halaber, globalizazioa ere mehatxatzen, aldarazten eta gutxiesten ari da nazioen izatea.


Gako-hitzak ||
Pepetela | Mayombe | Ngugi | Petals of Blood | Achebe | Anthills of the Savannah | A Man of the People | Etnizitatea | Generoa | Globalizazioa | Naziotasuna | Nazionalismoa | Kolonialismo osteaFaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3