452ºF

Editoriala

2013

452ºF aldizkaria dagoeneko 8. zenbakira iritsi da eta Subjektu poetiko garaikideak monografikoarekin ospatzen du bere bosgarren urteurrena. Hura osatzen duten artikuluek egungo poesiaren sorkuntzan sakontzen dute, ni lirikoaren irudikapen berrien analisiaren bidez zein ikuspegi teoriko ezberdinetatik, literaturaren teorian eta literatura konparatuan gaiari buruzko ikasketak berrikusteko eta eguneratzeko beharra agerian jarriz. [+]

Argitaratzailea

Erakunde argitaratzailea


452ºF Elkarte Kulturala aldizkari honen edizioaren erakunde arduraduna da. Ezagutza artistiko eta literarioak ahalik eta jende gehienarengana zabaltzeko argitalpena sortzeko beharrizana asetzeko egiten du lan, nolabaiteko babes akademikoak dakarren bermea ahaztu gabe. Hedapenerako euskarri digitala aukeratzeak, hizkuntza aniztasunarekiko konpromisoak eta batzorde zientifikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculumak aipatutako ideiak berresten ditu. [+]

Erredakzio K.

Erredakzio kontseilua


Aldizkariko Erredakzio kontseilua, gutxienez, literaturen inguruko gradu-ondoko ikasketak burutzen dabiltzan hamabi pertsonak osatzen dute. [+]

B. zientifikoa

Batzorde zientifikoa


Erredakzio kontseiluak Batzorde zientifiko baten aholkularitza behar du. Egindako lanagatik, mundu akademikoko ikerle nagusienetakoak direnengana jo du aldizkariak batzordea osatzeko. [+]

IZ Taldea

Itzultzaile eta zuzentzaile taldea


452ºF aldizkariak Itzultzaile taldea du. Bere lanaren helburua zerbitzu erabilgarri bat izatea da, herri global honetako eleaniztasunari begira. [+]

IM Taldea


Ilustratzaile eta maketatzaile taldea


452ºF Aldizkariak ilustratzaile taldea du bere baitan, edukien kalitatea, baita aurkezteko moduan ere, agerian gera dadin. Talde honetako bederatzi kideen lan gogorraz baliatuko da aldizkaria irakurketak atseginak izan daitezen, hala maila intelektualean nola bisualean. [+]


L'ESPAGNE SOUS LE REGARD D'UNE FRANÇAISE: 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Résumé  || La Relation du voyage d’Espagne de Madame d’Aulnoy a eu une grande importance littéraire et peut être considérée comme le miroir du monde espagnol à l’époque classique. En observant la culture des Espagnoles, elle lui attribue de la valeur et ne se contente donc pas de valoriser la sienne. Par ailleurs, elle définit sa propre identité en tant que femme et en tant que citoyenne française. L’objectif de cet article consistera à présenter la femme espagnole sous le regard d’une voyageuse-narratrice, en proposant une analyse culturelle et sociologique des descriptions faites par Madame d’Aulnoy, plus spécifiquement celles du caractère et des coutumes des femmes espagnoles.

Mots-clé  || Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espage (1691) | Littérature française | Récit de voyage | Écriture par des femmes | 1600-1699 | Espagne.ESPAÑA BAJO LA MIRADA DE UNA FRANCESA: 'LA RELACIÓN DEL VIAJE DE ESPAÑA' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Resumen || La Relation du voyage d’Espagne de Madame d’Aulnoy’s (1691) ha tenido una inmensa importancia literaria y puede considerarse como un espejo de la cultura de España y sus costumbres de finales del siglo XVII. Las descripciones de Madame d’Aulnoy no tienen como objetivo juzgar la cultura española ni son un intento de favorecer la cultura francesa en relación con la española. No obstante, la observación de la Otra cultura y costumbres le permiten definir su propia identidad como mujer francesa.  Este artículo analiza la forma en que la escritora francesa, Madame d’Aulnoy, retrata a las mujeres españolas y hasta qué punto los prejuicios y prácticas de la literatura de viajes clásica están presentes en sus descripciones. 

Palabras Clave||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura francesa | Literatura de viajes | Mujeres escritoras |1600-1699 | España.ESPANYA VISTA PER UNA FRANCESA: 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) DE MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Resum || La Relation du voyage d’Espagne (1691) de Madame d’Aulnoy tingué una importància literària enorme i es pot considerar un mirall de la cultura espanyola i els seus costums a la fi del segle XVII. Les observacions de Madame d'Aulnoy no volen jutjar la cultura d’Espanya ni tampoc pretenen proclamar la superioritat de la cultura francesa per sobre de l'espanyola. Malgrat tot, l'observació de la cultura i els costums de l'Altre espanyol li permeten definir la seva pròpia identitat en tant que dona francesa. Aquest article estudia com Madame d'Aulnoy –dona, escriptora i francesa– retrata les dones espanyoles, i fins a quin punt els prejudicis i els procediments de la literatura de viatges clàssica són presents en les seves descripcions.

Paraules clau ||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura francesa | Literatura de viatges | Dones escriptores |1600-1699 | Espanya.ESPAINIA EMAKUME FRANTSES BATEN IKUSPEGITIK: MADAME D'AULNOY-REN 'LA RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) - MELISSA GUENTHER


Labuperna || Madame d’Aulnoy-ren Relation du voyage d’Espagne-k (1691) garrantzia literario handia izan zuen eta XVII. mende bukaerako espainiar kulturaren eta ohituren isla omen da. Madame d’Aulnoyren xedea ez da espainiar kultura kritikatzea ezta frantziar kulturari espainiarrari baino garrantzia handiagoa ematea ere. Aitzitik, Beste Espainiaren kultura eta ohiturak zeintzuk diren ikusita, bere burua emakume frantses bezala deskribatzen du. Artikulu honetan aztertuko da Madame d’Aulnoy idazle frantsesak emakume espainiarrak deskribatzeko modua, baita bidaien literatura klasikoan ohikoak diren aurreiritziek eta ezaugarriek bere deskribapenetan duten eragina ere.

Gako-hitzak || Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | Literatura frantsesa | Bidai literatura | Emakume idazleak | 1600-1699 | EspainiaSPAIN UNDER THE GAZE OF A FRENCH WOMAN: 'THE RELATION DU VOYAGE D'ESPAGNE' (1691) BY MADAME D'AULNOY - MELISSA GUENTHER


Abstract || Madame d’Aulnoy’s Relation du voyage d’Espagne (1691) had an immense literary importance and can be considered a mirror to the culture of Spain and its customs in the late Seventeenth-Century. Madame d’Aulnoy’s observations do not aim to pass judgment on Spanish culture nor are they an attempt to promote to French culture over that of Spain. However, by observing the culture and customs of the Spanish Other her observations allow her to define her own identity as a French women. This article will examine how this French female writer, Madame d’Aulnoy, portrays Spanish women and to what extent the prejudices and practices of classical travel literature are present in her descriptions.

Key-words ||
Marie-Catherine d’Aulnoy (1650-1705) | Relation du voyage d’Espagne (1691) | French literature | Travel literature | Women writers |1600-1699 | Spain.FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3