452ºF

Editoriala

2013

452ºF aldizkaria dagoeneko 8. zenbakira iritsi da eta Subjektu poetiko garaikideak monografikoarekin ospatzen du bere bosgarren urteurrena. Hura osatzen duten artikuluek egungo poesiaren sorkuntzan sakontzen dute, ni lirikoaren irudikapen berrien analisiaren bidez zein ikuspegi teoriko ezberdinetatik, literaturaren teorian eta literatura konparatuan gaiari buruzko ikasketak berrikusteko eta eguneratzeko beharra agerian jarriz. [+]

Argitaratzailea

Erakunde argitaratzailea


452ºF Elkarte Kulturala aldizkari honen edizioaren erakunde arduraduna da. Ezagutza artistiko eta literarioak ahalik eta jende gehienarengana zabaltzeko argitalpena sortzeko beharrizana asetzeko egiten du lan, nolabaiteko babes akademikoak dakarren bermea ahaztu gabe. Hedapenerako euskarri digitala aukeratzeak, hizkuntza aniztasunarekiko konpromisoak eta batzorde zientifikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculumak aipatutako ideiak berresten ditu. [+]

Erredakzio K.

Erredakzio kontseilua


Aldizkariko Erredakzio kontseilua, gutxienez, literaturen inguruko gradu-ondoko ikasketak burutzen dabiltzan hamabi pertsonak osatzen dute. [+]

B. zientifikoa

Batzorde zientifikoa


Erredakzio kontseiluak Batzorde zientifiko baten aholkularitza behar du. Egindako lanagatik, mundu akademikoko ikerle nagusienetakoak direnengana jo du aldizkariak batzordea osatzeko. [+]

IZ Taldea

Itzultzaile eta zuzentzaile taldea


452ºF aldizkariak Itzultzaile taldea du. Bere lanaren helburua zerbitzu erabilgarri bat izatea da, herri global honetako eleaniztasunari begira. [+]

IM Taldea


Ilustratzaile eta maketatzaile taldea


452ºF Aldizkariak ilustratzaile taldea du bere baitan, edukien kalitatea, baita aurkezteko moduan ere, agerian gera dadin. Talde honetako bederatzi kideen lan gogorraz baliatuko da aldizkaria irakurketak atseginak izan daitezen, hala maila intelektualean nola bisualean. [+]

APOLOGÍA DE LA LITERATURA INMIGRANTE: ¿HACIA UNA HOSPITALIDAD PLANETARIA? - PAULA MEISS


Resumen || El presente artículo postula la posibilidad de utilizar el relato de viaje migratorio como objeto de estudio de una disciplina comparatista que tenga en cuenta, por una parte, las consideraciones de Armando Gnisci sobre la hospitalidad y, por otro lado, también las de Gayatri Spivak sobre la planetariedad de la literatura comparada. De esta forma, intenta postular una posible línea de investigación en literatura comparada que no requiera del concepto de ‘literatura nacional’ para poder llevarse a cabo. El análisis del relato de viaje migratorio, a través de una serie de variables reconocidas dentro de la tradición de viajes, permite en fondo y en forma un comparatismo del encuentro.

Palabras clave ||  Viaje | Migración | Literatura comparada | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.APOLOGIA DE LA LITERATURA INMIGRANT: VERS UNA HOSPITALITAT PLANETÀRIA? - PAULA MEISS


Resum || El present article postula la possibilitat d’utilitzar el relat de viatge migratori com objecte d’estudi d’una disciplina comparatista que tingui en compte, d’una banda, les consideracions d’Armando Gnisci sobre l’hospitalitat i, de l’altra, les de Gayatri Spivak sobre la planetarietat de la literatura comparada. D’aquesta manera, intenta postular una possible línia d’investigació en literatura comparada que no requereixi el concepte de ‘literatura nacional’ per poder portar-se a terme. L’anàlisi del relat de viatge migratori, a través d’una sèrie de variables reconegudes dins de la tradició de viatges, permet en el fons i la forma un comparatisme del retrobament.
   
Paraules Clau ||
Viatge | Migració | Literatura comparada | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.


   
ETORKIN-LITERATURAREN APOLOGIA: ABEGIKORTASUN PLANETARIO BATERANTZ? - PAULA MEISS


Laburpena || Honako artikulu honek, migrazio-bidaiaren kontakizuna diziplina konparatista batean aztergai moduan erabiltzearen aukera defenditzen du, kontutan hartuz, batetik, Armando Gnisciren hausnarketak abegikortasunaren inguruan, eta bestetik, Gayatri Spivakenak, literatura konparatuaren izaera planetarioari buruz. Honela, literatura konparatuaren baitan 'literatura nazional' kontzeptuaren beharrik izango ez duen ikerketa ildo baten aldarrikapena egiteko asmoa du. Migrazio-bidaiaren kontakizunaren azterketak topaketaren konparatismo bat ahalbidetzen du hala mamian nola eitean, bidaiaren tradizioaren baitan aintzat hartzen diren zenbait aldagairen bitartez.

Gako-Hitzak
|| Bidaia | Migrazioa | Literatura konparatua | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.APOLOGY OF IMMIGRANT LITERATURE: TOWARD A PLANETARY HOSPITALITY? - PAULA MEISS


Abstract || This paper suggests the possibility of making use of the narrative of migration as the object of study of a comparatist discipline that takes into account Armando Gnisci’s considerations on hospitality, as well as Gayatri Spivak’s on planetarity and comparative literature. In this sense, the paper aims at suggesting a possible line of research en comparative literature that needs not rely on the concept of national literature to be developed. The analysis of the narrative of migration, through a series of variables well recognised in travel literature, allows both in form and contents a comparatism of the encounter.

Keywords
|| Travel | Migration | Comparative literature | Gnisci | Spivak | Weltliteratur.FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3