alt

Monogràfic

Pensament literari català


Els estudis literaris catalans han tingut una orientació dominant de filiació filològica i historicista. Les poques dècades de desenvolupament universitari d'aquesta disciplina han estat marcades per un lideratge fort en les fases inicials que ha empès bona part dels esforços en aquesta direcció. Les prioritats i les urgències de l'acadèmia, juntament amb la feblesa i l'escassa articulació de les propostes sorgides en altres àmbits de la crítica i de la reflexió literària catalana, han marcat el domini d'una dinàmica canonitzadora i positivista, centrada en l'estudi i la fixació dels textos, dels períodes de la història de la literatura catalana, de les trajectòries bio-bibliogràfiques i de les interrelacions amb els contextos històrics de les produccions literàries. Aquest historicisme dominant ha marcat també una desatenció crítica al procés creatiu en curs que ha conduït a la paradoxa d'una producció literària gairebé sense lectures, sense interpretacions. [+]

 

A dia 31 de gener de 2019, s’obre la convocatòria per a la recepció d’articles del vint-i-dosè número de la 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que es publicarà el 31 de gener de 2020. Aquesta convocatòria està oberta i dirigida a tots aquells que ho desitgin i tinguin els estudis mínims de llicenciatura. 

 

Les bases que s'exposen a continuació i que regulen la recepció i publicació dels diferents articles resten inscrites en els paràmetres exposats al Sistema d'arbitratge, al Manual d'estil i l'Avís legal. Es poden consultar a l'àrea de Procediments de la pàgina web (www.452f.com).


- El termini de lliurament dels articles serà el 31 de juliol de 2019. Els que es rebin posteriorment a la data fixada seran descartats del procés d’avaluació.

- Només seran avaluats els articles que segueixin els criteris exposats en el Manual d’estil:

http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#authorGuidelines

- El nombre d'articles previstos per a aquesta vint-i-dosena publicació és de 8 a 12. Els articles s'inscriuran, segons la seva temàtica, en la part de la revista que li correspongui (monogràfic o miscel·lània).

- La part monogràfica queda limitada a la publicació de 4 a 8 articles i, en aquest vint-i-dosè número, pretén reunir un cos de treballs sobre el tema «Pensament literari català». El següent llistat és un repertori no exhaustiu de possibles temes:

 

a) Literatures nacionals i literatures universals

b) Més enllà del discursos del resistencialisme i la normalització

c) Debats estètics i filosòfics: la literatura com a forma de coneixement

d) Perspectives comparatistes

e) Funcions i disfuncions de la crítica literària

f) Subalternitzacions, regionalitzacions i enfocaments postcolonials

g) Gèneres i identitats

h) Heterodòxies creatives i lectores en espais liminars

i) Arrelaments i cosmopolitismes

j) Despolititzacions i repolititzacions de les pràctiques i reflexions literàries

k) Derives teòriques de la traducció literària

l) Clàssics, cànons, repertoris i altres llistes de distribució

 

 
- La resta dels textos constituiran la miscel·lània i, segons els límits de la teoria de la literatura i la literatura comparada, l'elecció del tema i el plantejament són lliures.

- Per a trameses en línia i normes editorials, si us plau consulteu el següent enllaç:

http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#onlineSubmissions

 

 

Convocatòria de ressenyes

S’obre igualment una convocatòria de ressenyes crítiques que seran publicades en un apartat de la revista dedicat a les novetats editorials.

- Les ressenyes hauran de ser originals i no haver estat publicades amb anterioritat.

- Els llibres ressenyats han de ser de teoria literària, crítica literària i/o literatura comparada.

- Els llibres ressenyats hauran de tenir data de publicació de l’any en curs o dels dos anteriors. Es valoraran també ressenyes de primeres traduccions o de reedicions significatives per a l’àrea de coneixement, sempre que la data de la seva publicació segueixi els paràmetres exposats.

- Els format i el sistema de notes, cites i referències bibliogràfiques han de seguir els mateixos criteris que els articles, segons el Manual d’estil de la revista.

- Les ressenyes hauran de tenir un títol, la referència bibliogràfica del llibre ressenyat i el seu número de pàgines. No han de tenir resum ni paraules clau.

- L’extensió de les ressenyes no podrà excedir les 1500 paraules.

- Les ressenyes susceptibles de publicació s’enviaran a la direcció http://revistes.ub.edu/index.php/452f/about/submissions#onlineSubmissions

 

 

Barcelona, 31 de gener de 2019

Consell de Redacció de 452ºF

 

FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3