Mono

 

Constituiçom de umha História literária de base sistémica: o sistema cultural como objecto de análise histórica no programa de investigaçom de Itamar Even-Zohar – Arturo Casas

Mono

¿Dónde está el Meridiano? Guillermo de Torre y Agustí Calvet «Gaziel»: un diálogo frustrado – Antoni Martí Monterde

Mono

Literatura, iberismo(s), nacionalismo(s): Apuntes para una historia del iberismo literario (1868-1936) – Santiago Pérez Isasi

Mono

Traveling Through Time and Space: Saramago, Cervantes and the Chivalric Tradition – Christina I. McCoy

Mono

Crossing Borders: Identity and Culture in Translation in Joan Margarit’s Bilingual Poetry – Diana Cullell

Mono

La cultura como mercancía. Una aproximación a los novísimos desde la perspectiva adorniana de la industria cultural – María Ayllón Barasoain

Mono

Mis

 

Representar el «problema de lo haitiano» o el problema de representar lo haitiano: una lectura de textos literarios dominicanos del 2000 — Fernanda Bustamante E.

Mis

Aesthetics of Opposition: The Politics of Metamorphosis in Gerald Vizenor’s Bearheart – Seyed Mohammad Marandi, Mohsen Hanif

Mis

Walter Benjamin en la poética dramática de Juan Mayorga – Mónica Molanes Rial

Mis

Fantasía y realidad: Relaciones entre palabras e imágenes en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa – Carlos Andrés Quintero Tobón

Mis

From Performance to Print: Exporting Lorca through Paperback Translations of La casa de Bernarda Alba (1998-2012) – Jennie Rothwell

Mis

Reseñas #11

Res

Estudis de traducció literària i comparatisme



A partir de la revalorització de la traducció literària que Susan Bassnett va realitzar a principis dels anys vuitanta, la literatura compara com a disciplina es va tornar a plantejar la seva relació amb aquesta pràctica antiquíssima, estimant que molts cops s’ha donat per feta l’aportació fonamental que implica i ha implicat des de l’origen pels estudis comparats. En certa manera es podria reclamar que la traducció és requisit i condició de possibilitat de la literatura comprada. Per això, la Revista 452ºF ha decidit dedicar el monogràfic del juliol del 2012 a descriure l’estat de la qüestió dels estudis de traducció dins del comparatisme.


Per a aquest monogràfic, llavors, obrim la convocatòria d’articles que ens ajudin a comprendre el procés de traducció literària, tant en l’àmbit intersemiòtic com l’interlingüístic. Ens interessem per la traduïbilitat que tot ho impregna a partir de la concepció deconstruccionista del procés creatiu i interpretatiu. Per això, és possible treballar aquesta forma particular de traducció que succeeix entre sistemes semiòtics diferenciats, com ara la pintura i la literatura, i fins i tot procedir a analitzar l’adaptació cinematogràfica com un procés de traducció del text.


En aquests diferents àmbits d’anàlisi, prestarem atenció a estudis de circulació dels textos pels diferents polisistemes culturals, tot preguntant-nos sempre què es tradueix i per què es tradueix un determinat text i un altre no. Ens preguntarem també sobre la recepció dins del mateix sistema i l’exportació cap a altres, ressaltant que no sempre succeeix en aquest ordre. Cerquem explicar com s’introdueixen nous elements en les tradicions lingüísticonacionals, i de quina manera influeixen les traduccions en la construcció de les esmentades tradicions. També ens interessa incorporar l’estudi de l’horitzó d’expectatives del traductor com a lector, i el consegüent procés interpretatiu que es desencadena a partir de la seva lectura en els lectors de la traducció. Intentem fer evident una concepció de la traducció no com una simple assimilació, sinó com un mecanisme que activa una sèrie d’aparells crítics, tant del sistema literari al qual pertany el text original, com de la crítica del nou sistema literari que acollirà la traducció, i li permetrà alimentar el repertori lingüísticonacional, ja sigui imitant allò conegut, o creant nous models. La relació entre traducció i censura pots aportar aquí una vessant de treball interessant, així com l’estudi de la recepció comparada de les traduccions literàries. Acceptarem també treballs més clàssics de comparació de traduccions literàries dins de polisistemes relacionats, com podrien ser els de Llatinoamèrica i l’estat espanyol, sempre i quan una comparació impliqui una reflexió teòrica sobre el procés al qual es sotmeten els textos.


D’aquesta manera, esperem contribuir a destacar la rellevància de la tasca de la traducció literària, per acompanyar amb continguts la política que és subjacent a la nostra publicació multilingüe, i fa explícit el nostre compromís amb la lliure circulació de coneixement.

Paula Meiss.
Barcelona, a 31 de Juliol de 2011.
FaLang translation system by Faboba

index

miar ccuc csic dialnet doaj e-revistas isoc latindex MLAracoresh
lista de emails
click sinuca

chfyavbh88y FilmOneTorrents http://filmonetorrent.blogspot.com/4cd3